جزییات مجموعه داده

CE9437 - New wild Triticum from AUT

genesys1

The dataset was extracted from the Genesys 1 trait database.

محصول نام
Wheat
تعداد افزونه
۷
تعداد ویژگی
۱۲
شروع ارزیابی
1993
پایان ارزیابی
1994

ابرداده‌های مجموعه داده


کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC-ND 4.0 Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

ICARDA - CE9437 - New wild Triticum from AUT.xlsx

Preview

فایل مجموعه داده

ICARDA - CE9437 - New wild Triticum from AUT.zip

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - eddc57de-614d-4302-b939-6ad8f454cbc6.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
2010
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
ICARDA
تاریخ ارزیابی
19931994

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZCMP
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZCNQ
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZCPR
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZCQS
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/6ZCRT
۶. IG 89859Triticum aestivum L. subsp. aestivum • گونه سنتی/رقم بومی • افغانستان+ افزودن به فهرست من
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/87CBE
LBN002International Centre for Agricultural Research in Dry Areas, Lebanon • DOI: 10.18730/983J3