جزییات شناساگر

Skin color at the head of tuber

محصول
Yam
نسخه
2018
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
1White
2Yellowish white to off white
3Yellow
4Orange
5Light purple
6Purple
7Purple with white
8White with purple
9Yellow with purple
10White with pink
11Outer purple/inner yellowish
12White with yellow
13Yellow orange

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
163d9409-1f63-4228-ab21-91239b56c4f7
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸