جزییات شناساگر

Duration of flowering

Days from first flowers to stage when 50% of plants have finished flowering

محصول
Yardlong bean
نسخه
2018
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
25e69516-b8c5-4de1-b743-6cd6ec27df21
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸