جزییات شناساگر

Plant vigour

Based on plant width and height 3 – 4 weeks after sowing

محصول
Yardlong bean
نسخه
2018
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
3Non–vigorous(height less than 37 cm and width less than 75 cm)
5Intermediate(height greater than 37cm or width greater than 75 cm)
7Vigorous(height greater than 37 cm and width greater than 75 cm)
9Very vigorous(height greater than 50 cm and width greater than 1 m)

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
454c7e0f-92e3-4fa9-af1d-a4d9aecbe76b
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸