جزییات شناساگر

Terminal leaflet length

Recorded in mm, for 10 randomly selected leaflets at 50% flowering

محصول
Yardlong bean
نسخه
2018
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
NUMERIC

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
5730c6c3-e11c-4007-9009-5ec5bae63761
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸