جزییات شناساگر

Seed color

Dominant color of the seed

محصول
Yardlong bean
نسخه
2018
دسته‌
CHARACTERIZATION

تعریف شناساگر


نوع شناساگر
CODED

جدول کدگذاری شناساگر


کدعبارتشرح
0Cream
1Tan
2Brown
3Maroon
4Black
5Cream seeds with black patch
6Cream seeds with tan patch
7Cream seeds with maroon tip
8Cream seeds with maroon patch
9Tan seeds with brown mottling
10Tan seeds with bluish speckles
11Brown seeds with cream tips
12Brown seeds with cream patch
13Maroon seeds with cream tips
14Maroon seeds with cream patch
15Black seeds with cream patch
16Violet(almost entirely speckled)

شناساگرهای محصول


ابرداده‌های رکورد


UUID
7c91e863-a372-417e-86c7-ad0715192fd5
نسخه رکورد
۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸