BVAL AUT001

AGES Linz - Austrian Agency for Health and Food Safety / Seed Collection

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

3,952

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

Oat
272
ذرت
50
Soybean
41
نخود
2
Forages
2
سایر موارد
4
نامشخص
3,581

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 3,952 معادل ‎6.98‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.45‎ و حداکثر امتیاز ‎9.15‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت