HBLFAG AUT047

Horticultural College and Research Institute Schoenbrunn

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

125

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

Carrot
10
گوجه فرنگی
9
کاهو
1
نامشخص
105

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 125 معادل ‎6.12‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.20‎ و حداکثر امتیاز ‎6.95‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت