جزییات موسسه

Embrapa Hortaliças
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۵٫۵
طول جغرافیایی
‎−۴۷٫۶۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Abobora
۲٬۸۹۶
Lycopersicon
۱٬۶۸۳
Pimenta
۱٬۲۷۷
Batata-doce
۱٬۱۷۶
Capsicum
۵۳۳
سایر
۱٬۵۵۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Cucurbita
Solanum
Capsicum
Ipomoea
Cryptostegia
سایر
۴۴۰
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Cucurbita moschata
Solanum lycopersicum
Ipomoea batatas
Cucurbita maxima
Capsicum chinense
سایر
۲٬۸۸۳
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۴ ژوئن ۲۰۲۰
۴ فوریه ۲۰۲۰
۳ فوریه ۲۰۲۰
۴ اکتبر ۲۰۱۹
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 9,115 عبارت است از 4.04. نمره کمینه 2.60 و نمره بیشینه 7.40 است.