جزییات موسسه

Embrapa Trigo
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۲۸٫۱۶
طول جغرافیایی
‎−۵۲٫۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
نامشخص
۲٬۴۸۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Trigo
۱۲٬۵۱۹
Hordeum
۲٬۲۸۶
Trigo sintetico
۸۹۰
Aegilops
۵۳۵
Aveia
۴۷۷
سایر
۶۹۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Hordeum
Aegilops
Avena
Brassica
سایر
۱۷۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Triticum turgidum subsp. durum x aegilops tauschii
Triticum turgidum
Aegilops squarrosa
سایر
۱٬۵۹۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۴ اکتبر ۲۰۱۹
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 17,403 عبارت است از 4.75. نمره کمینه 2.40 و نمره بیشینه 6.90 است.