جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di Forlì
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۴٫۰۹
طول جغرافیایی
۱۲٫۰۴
محصولات دارای بیشترین نماینده
apple
نامشخص
۲۲۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
pear
۵۸
apple
۵۵
peach
۴۹
Plum
۴۱
Cherry
۳۰
سایر
۴۹
نامشخص
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus
Pyrus
Malus
Fragaria
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Prunus persica
Pyrus communis
Malus x domestica
Prunus domestica
Prunus avium
سایر
۴۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۱۱ مه ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 283 عبارت است از 6.67. نمره کمینه 3.70 و نمره بیشینه 8.80 است.