جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali - sede di Vercelli
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۱۹
طول جغرافیایی
۸٫۲۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
rice
نامشخص
۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
wheat
۴٬۶۶۱
rice
۷۰۷
durum wheat
۷
Wheat sp
۱
mosquitograss
۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Oryza
Dasypyrum
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum aestivum
Oryza sativa
Triticum durum
Oryza glaberrima
Triticum turgidum
سایر
۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ سپتامبر ۲۰۲۰
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 5,377 عبارت است از 4.65. نمره کمینه 3.45 و نمره بیشینه 8.80 است.