جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura, sede di Lodi
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۱۸
طول جغرافیایی
۹٫۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
fababean
نامشخص
۴٬۷۰۲
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
subterranean clover
۲٬۰۳۵
pea
۱٬۲۲۵
wild einkorn
۸۸۲
einkorn
۶۵۷
lucerne
۲۶۸
سایر
۱٬۲۲۱
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium
Triticum
Medicago
Lupinus
سایر
۶۶۴
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium subterraneum
Triticum monococcum
Pisum sativum
Medicago sativa
Lupinus albus
سایر
۱٬۰۱۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 6,288 عبارت است از 5.64. نمره کمینه 3.55 و نمره بیشینه 7.80 است.