جزییات موسسه

CREA-Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura, sede di Lodi
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۵٫۱۸
طول جغرافیایی
۹٫۳
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
fababean
نامشخص
۳٬۰۵۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
subterranean clover
۲٬۰۳۵
pea
۱٬۲۲۵
lucerne
۲۶۸
white lupin
۲۱۰
tall fescue
۱۶۸
سایر
۷۳۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium
Medicago
Lupinus
Festuca
سایر
۴۷۱
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Trifolium subterraneum
Pisum sativum
Medicago sativa
Lupinus albus
Festuca arundinacea
سایر
۷۳۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 4,645 عبارت است از 5.41. نمره کمینه 3.55 و نمره بیشینه 6.70 است.