جزییات موسسه

Lebanese Agricultural Research Institute
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
www.lari.gov.lb
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۳٫۸۶۱۳۳۳
طول جغرافیایی
۳۵٫۹۹۰۵۸۳