جزییات موسسه

Centro Internacional de la Papa

Genebanks conserve living plant samples of the world’s important crops and their wild relatives. They ensure that the genetic resources that underpin our food supply are both secure in the long term for future generations and available in the short term for use by farmers, plant breeders, and researchers. These collections are important to ensure that crop plants which may contain genes to resist disease, provide enhanced nutrition, or survive in changing or harsh environments do not become endangered or extinct over time. The genebank at the International Potato Center (CIP) in Lima, Peru maintains clonal and seed collections of potato, sweetpotato, and Andean roots and tubers (ARTC’s). The genebank is maintained as a global public good under the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA).  CIP’s germplasm is available for requestors for research, education, and breeding purposes. This germplasm has been used in breeding programs in over 100 countries. CIP is the custodian of the world’s largest in vitro genebank and is the first to obtain International Standards Organization (ISO) accreditation, which regulates the processes for safe and secure germplasm movement. Further, it houses one of the world’s leading herbarium collections and cryopreservation program.

کد موسسه
نوع
CGIAR
کشور
پیوند اینترنتی
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۱۲٫۰۶
طول جغرافیایی
‎−۷۷٫۰۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
sweetpotato
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Sweetpotato
۸٬۰۷۳
Potato
۷٬۴۶۷
Andean Root and Tubers
۲٬۵۲۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Ipomoea
Solanum
Ullucus
Lepidium
سایر
۴۷۰
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Ipomoea batatas
Solanum tuberosum
Oxalis tuberosa
Solanum sp.
Ullucus tuberosus
سایر
۵٬۴۱۰
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
٣ أكتوبر ٢٠٢٠
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 18,066 عبارت است از 7.56. نمره کمینه 3.90 و نمره بیشینه 8.95 است.