CIP PER001

Centro Internacional de la Papa

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

5,101

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سیب زمینی
3,256
سیب‌زمینی شیرین
1,595

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 5,101 معادل ‎5.61‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.55‎ و حداکثر امتیاز ‎6.35‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت

درباره

این محتوا به زبان شما موجود نیست. لطفاً اگر می‌توانید به ترجمه آن کمک کنید با ما تماس بگیرید!