CIP PER001

Centro Internacional de la Papa

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

4,051

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سیب زمینی
2,665
سیب‌زمینی شیرین
1,310
نامشخص
75

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

2,665
نامشخص
76

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 4,051 معادل ‎5.35‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎1.20‎ و حداکثر امتیاز ‎6.35‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت

درباره

این محتوا به زبان شما موجود نیست. لطفاً اگر می‌توانید به ترجمه آن کمک کنید با ما تماس بگیرید!