CIP PER001

Centro Internacional de la Papa

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

17,898

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سیب‌زمینی شیرین
7,992
سیب زمینی
7,322
نامشخص
2,526

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 17,898 معادل ‎6.98‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.40‎ و حداکثر امتیاز ‎8.25‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت

درباره

این محتوا به زبان شما موجود نیست. لطفاً اگر می‌توانید به ترجمه آن کمک کنید با ما تماس بگیرید!