ISOPlexis PRT102

Banco de Germoplasma - Universidade da Madeira

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

684

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

باقلا
52
Pea
33
خلر
22
عدس
4
لوبیا
3
سایر موارد
1
نامشخص
569

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 684 معادل ‎5.65‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.20‎ و حداکثر امتیاز ‎6.55‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت