NORDGEN SWE054

Nordic Genetic Resource Center

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

34,255

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

جو
15,439
Oat
940
گندم
210
Carrot
183
Soybean
161
سایر موارد
243
نامشخص
17,079

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 34,255 معادل ‎6.40‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.20‎ و حداکثر امتیاز ‎9.45‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت

درباره

Requesting for germplasm

Kindly note that requests for germplasm held at NordGen cannot be made through Genesys. Please use NordGen’s on-line system at http://www.nordgen.org/sesto/ instead.

 

این محتوا به زبان شما موجود نیست. لطفاً اگر می‌توانید به ترجمه آن کمک کنید با ما تماس بگیرید!