جزییات موسسه

Nordic Genetic Resource Center

Requesting for germplasm

Kindly note that requests for germplasm held at NordGen cannot be made through Genesys. Please use NordGen’s on-line system at http://www.nordgen.org/sesto/ instead.

 

کد موسسه
نوع
Regional
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۵٫۳۹
طول جغرافیایی
۱۳٫۰۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
carrot
سایر
۴۶۹
نامشخص
۱۲٬۰۶۹
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
barley
۱۵٬۰۲۵
bread wheat
۲٬۳۰۵
garden pea
۱٬۷۳۶
wild barley
۱٬۳۴۲
oat
۹۳۲
سایر
۱۱٬۵۶۳
نامشخص
۱۶
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Triticum
Brassica
سایر
۹٬۰۹۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Pisum sativum
Avena sativa
Phleum pratense
سایر
۱۰٬۱۱۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
11 May 2020
11 February 2020
1 December 2018
26 September 2017
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 32,919 عبارت است از 6.44. نمره کمینه 3.20 و نمره بیشینه 9.55 است.