LDS UKR009

Luganskaya Experimental Station

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

425

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نخود
257
Pea
147
نامشخص
21

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 425 معادل ‎6.07‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎3.90‎ و حداکثر امتیاز ‎8.10‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت