جزییات موسسه

Kolomyia Experimental Station
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۸٫۰۳
طول جغرافیایی
۲۵٫۳۱
محصولات دارای بیشترین نماینده
amaranth
forages
نامشخص
۱۷۴
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
parsley
۴۱
caraway
۲۶
dock
۱۷
hyssop
۱۱
fennel
۹
سایر
۷۳
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Petroselinum
Carum
Rumex
Hyssopus
Foeniculum
سایر
۷۳
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Petroselinum crispum
Carum carvi
Rumex acetosa
Hyssopus officinalis
Foeniculum vulgare
سایر
۷۵
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 177 عبارت است از 5.35. نمره کمینه 3.60 و نمره بیشینه 6.50 است.