NC7 USA020

North Central Regional Plant Introduction Station, USDA-ARS, NCRPIS

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

53,807

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

ذرت
20,685
گل آفتابگردان
4,772
لوبیا
1
ارزن
1
نامشخص
28,348

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 53,807 معادل ‎6.26‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.80‎ و حداکثر امتیاز ‎8.50‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت

داده‌های ارائه شده قبل از 2014
14

درباره

این محتوا به زبان شما موجود نیست. لطفاً اگر می‌توانید به ترجمه آن کمک کنید با ما تماس بگیرید!