جزییات موسسه

North Central Regional Plant Introduction Station, USDA-ARS, NCRPIS
کد موسسه
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۲٫۰۲
طول جغرافیایی
‎−۹۳٫۳۹
محصولات دارای بیشترین نماینده
sunflower
beans
fingermillet
نامشخص
۲۸٬۳۴۸
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
maize
۲۰٬۶۸۵
sunflower
۴٬۷۷۲
beans
۱
fingermillet
۱
نامشخص
۲۸٬۳۴۸
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Cucumis
Helianthus
Amaranthus
سایر
۱۶٬۹۲۶
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Zea mays
Helianthus annuus
Cucumis melo
Linum usitatissimum
Amaranthus hypochondriacus
سایر
۲۲٬۳۲۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
۶ مه ۲۰۱۴
۵ مه ۲۰۱۴
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 53,807 عبارت است از 6.26. نمره کمینه 2.80 و نمره بیشینه 8.50 است.