جزییات موسسه

National Arboretum-Germplasm Unit, USDA/ARS
کد موسسه
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۸٫۹۱۲۳۴
طول جغرافیایی
‎−۷۶٫۹۶۹۹۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
grasspea
pearlmillet
yam
نامشخص
۵٬۱۹۷
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
grasspea
۴
pearlmillet
۱
yam
۱
نامشخص
۵٬۱۹۷
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Rhododendron
Viburnum
Acer
Crataegus
Sorbus
سایر
۴٬۰۶۴
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Halesia carolina
Torreya taxifolia
Buxus sempervirens
Rhododendron sp.
Cornus florida
سایر
۴٬۸۶۲
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
۶ مه ۲۰۱۴
۵ مه ۲۰۱۴
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 5,203 عبارت است از 5.53. نمره کمینه 3.20 و نمره بیشینه 7.80 است.