Detaily genové banky

Scientific Center of Vegetables and Industrial Crops
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
40,1
Zeměpisná délka
44,4
Nejvíce zastoupené plodiny
tomato
eggplant
Neurčeno
335
Nejvíce zastoupené názvy plodin
tomato
222
pepper
167
long eggplant
100
eggplant
48
round eggplant
13
Ostatní
54
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupený Rod
Lycopersicon
Solanum
Capsicum
Physalis
Cucumis
Ostatní
6
Nejvíce zastoupené Druhy
Capsicum annuum
Lycopersicon esculentum
Solanum melongena
Lycopersicon escylentum
Solanum spelta
Ostatní
46
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 605 přírůstků je 3.39, s minimálním skóre 2.60 a maximálním skóre 4.50.