Detaily genové banky

Genebank Tyrol / Tyrolean Government
Umístění
Zeměpisná šířka
47,15
Zeměpisná délka
11,23
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
rye
oat
maize
Ostatní
14
Neurčeno
48
Nejvíce zastoupené názvy plodin
wheat
222
barley
113
rye
23
buckwheat
21
oat
19
Ostatní
50
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Secale
Fagopyrum
Avena
Ostatní
50
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Secale cereale
Fagopyrum esculentum
Avena sativa
Ostatní
50
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 448 přírůstků je 4.45, s minimálním skóre 3.60 a maximálním skóre 5.35.