Detaily genové banky

Office of the Styrian Regional Government, Department for Plant Health and Special Crops
Umístění
Zeměpisná šířka
46,73
Zeměpisná délka
15,3
Nejvíce zastoupené plodiny
lettuce
maize
tomato
cowpea
pea
Ostatní
3
Neurčeno
378
Nejvíce zastoupené názvy plodin
kidney bean
29
dwarf bean
23
peppermint
9
oil pumpkin
8
runner bean
7
Ostatní
309
Neurčeno
12
Nejvíce zastoupený Rod
Phaseolus
Mentha
Cucurbita
Papaver
Solanum
Ostatní
291
Nejvíce zastoupené Druhy
Phaseolus vulgaris
Mentha x piperita
Cucurbita pepo
Phaseolus coccineus
Lactuca sativa
Ostatní
314
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 397 přírůstků je 4.33, s minimálním skóre 2.95 a maximálním skóre 5.90.