Detaily genové banky

Sortengarten Erschmatt
Kód ústavu
CHE100
Typ
Non-Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
46.32
Zeměpisná délka
7.69
Nejvíce zastoupené plodiny
barley
wheat
maize
fababean
Neurčeno
13
Nejvíce zastoupené názvy plodin
barley
345
soft wheat
230
maize
30
rye
8
faba bean
7
Ostatní
1
Neurčeno
4
Nejvíce zastoupený Rod
Hordeum
Triticum
Zea
Secale
Vicia
Nejvíce zastoupené Druhy
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Zea mais
Secale cereale
Vicia faba
Ostatní
3
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
700
525
350
175
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 625 přírůstků je 4.65, s minimálním skóre 2.65 a maximálním skóre 6.65.