Detaily genové banky

Gene bank
Kód ústavu
CZE122
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
50.086535
Zeměpisná délka
14.302742
Nejvíce zastoupené plodiny
barley
tomato
maize
pea
Ostatní
1,092
Neurčeno
34,804
Nejvíce zastoupené názvy plodin
winter wheat
7,346
barley
5,106
spring wheat
4,851
flax
2,231
oat
2,132
Ostatní
23,515
Neurčeno
442
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Pisum
Linum
Avena
Ostatní
21,392
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Pisum sativum
Linum usitatissimum
Avena sativa
Ostatní
23,095
Poslední aktualizace datové průvodky
23 February 2019
26 September 2017
21 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
13000
9750
6500
3250
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 45,180 přírůstků je 5.55, s minimálním skóre 2.70 a maximálním skóre 9.25.