Detaily genové banky

Gene bank
Kód ústavu
CZE122
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
50,086535
Zeměpisná délka
14,302742
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
tomato
lettuce
Ostatní
2 138
Neurčeno
21 787
Nejvíce zastoupené názvy plodin
winter wheat
7 316
barley
4 987
spring wheat
4 881
flax
2 151
oat
2 116
Ostatní
23 808
Neurčeno
229
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Pisum
Linum
Avena
Ostatní
21 124
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Pisum sativum
Linum usitatissimum
Avena sativa
Ostatní
22 853
Poslední aktualizace datové průvodky
11 February 2020
10 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 45,488 přírůstků je 5.56, s minimálním skóre 2.70 a maximálním skóre 9.35.