Detaily genové banky

Gene bank
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
50,086535
Zeměpisná délka
14,302742
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
tomato
lettuce
Ostatní
2 734
Neurčeno
20 972
Nejvíce zastoupené názvy plodin
winter wheat
7 534
barley
5 111
spring wheat
5 063
flax
2 196
oat
2 142
Ostatní
19 773
Neurčeno
4 005
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Pisum
Linum
Avena
Ostatní
21 172
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Pisum sativum
Linum usitatissimum
Avena sativa
Ostatní
22 952
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
7 září 2020
11 únor 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 45,824 přírůstků je 5.51, s minimálním skóre 2.00 a maximálním skóre 9.35.