Detaily genové banky

Génétique Diversité et Ecophysiologie des Céréales, Plant Biology and Breeding, INRA Clermont-Ferrand
Umístění
Zeměpisná šířka
45,47
Zeměpisná délka
3,05
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
oat
barley
Neurčeno
47
Nejvíce zastoupené názvy plodin
soft wheat
1 768
common oat
596
barley
570
triticale
36
spelt
6
Ostatní
8
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Avena
Hordeum
Xtriticosecale
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Avena sativa
Hordeum vulgare
Xtriticosecale 6x
Avena strigosa
Ostatní
4
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 2,984 přírůstků je 7.97, s minimálním skóre 4.70 a maximálním skóre 9.15.