Detaily genové banky

Génétique Diversité et Ecophysiologie des Céréales, Plant Biology and Breeding, INRA Clermont-Ferrand
Kód ústavu
FRA040
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
45.47
Zeměpisná délka
3.05
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
oat
Neurčeno
644
Nejvíce zastoupené názvy plodin
soft wheat
1,768
common oat
596
barley
570
triticale
36
spelt
6
Ostatní
8
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Avena
Hordeum
Xtriticosecale
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Avena sativa
Hordeum vulgare
Xtriticosecale 6x
Avena strigosa
Ostatní
4
Poslední aktualizace datové průvodky
7 September 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
2000
1500
1000
500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 2,984 přírůstků je 7.80, s minimálním skóre 4.70 a maximálním skóre 9.05.