Detaily genové banky

Warwick Genetic Resources Unit
Umístění
Zeměpisná šířka
52,12
Zeměpisná délka
-1,35
Nejvíce zastoupené plodiny
lettuce
carrot
tomato
forages
amaranth
Ostatní
3
Neurčeno
10 236
Nejvíce zastoupené názvy plodin
bulb onion
1 162
radish
723
carrot
680
brussels sprout
659
wild species
606
Ostatní
8 222
Neurčeno
195
Nejvíce zastoupený Rod
Brassica
Allium
Daucus
Lactuca
Raphanus
Ostatní
1 278
Nejvíce zastoupené Druhy
Brassica oleracea
Daucus carota
Allium cepa
Lactuca sativa
Raphanus sativus
Ostatní
3 358
Poslední aktualizace datové průvodky
8 říjen 2020
11 únor 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 12,247 přírůstků je 5.58, s minimálním skóre 2.15 a maximálním skóre 8.75.