Detaily genové banky

Warwick Genetic Resources Unit
Umístění
Zeměpisná šířka
52,12
Zeměpisná délka
-1,35
Nejvíce zastoupené plodiny
carrot
lettuce
tomato
forages
amaranth
Ostatní
3
Neurčeno
9 729
Nejvíce zastoupené názvy plodin
carrot
1 187
bulb onion
1 164
radish
726
brussels sprout
659
wild species
608
Ostatní
7 708
Neurčeno
195
Nejvíce zastoupený Rod
Brassica
Allium
Daucus
Lactuca
Raphanus
Ostatní
1 278
Nejvíce zastoupené Druhy
Brassica oleracea
Daucus carota
Allium cepa
Lactuca sativa
Raphanus sativus
Ostatní
3 358
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
11 únor 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 12,247 přírůstků je 5.58, s minimálním skóre 2.15 a maximálním skóre 8.75.