Detaily genové banky

Germplasm Resources Unit, John Innes Centre, Norwich Research Park
Umístění
Zeměpisná šířka
52.63
Zeměpisná délka
1.3
Nejvíce zastoupené plodiny
barley
wheat
Neurčeno
781
Nejvíce zastoupené názvy plodin
barley
10,830
wheat
9,419
pea
3,396
oat
2,291
durum wheat
291
Ostatní
701
Neurčeno
282
Nejvíce zastoupený Rod
Hordeum
Triticum
Pisum
Avena
Triticale
Ostatní
56
Nejvíce zastoupené Druhy
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Pisum sativum
Avena sativa
Triticum durum
Ostatní
899
Poslední aktualizace datové průvodky
8 January 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
12000
9000
6000
3000
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 27,210 přírůstků je 6.00, s minimálním skóre 3.50 a maximálním skóre 8.35.