Detaily genové banky

Germplasm Resources Unit, John Innes Centre, Norwich Research Park
Umístění
Zeměpisná šířka
52,63
Zeměpisná délka
1,3
Nejvíce zastoupené plodiny
barley
wheat
Neurčeno
784
Nejvíce zastoupené názvy plodin
barley
10 830
wheat
9 418
pea
3 396
oat
2 289
durum wheat
291
Ostatní
699
Neurčeno
287
Nejvíce zastoupený Rod
Hordeum
Triticum
Pisum
Avena
Triticale
Ostatní
56
Nejvíce zastoupené Druhy
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Pisum sativum
Avena sativa
Triticum durum
Ostatní
899
Poslední aktualizace datové průvodky
11 May 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 27,210 přírůstků je 6.00, s minimálním skóre 3.05 a maximálním skóre 8.35.