Detaily genové banky

Institute for Seed and Seedlings
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
45,525
Zeměpisná délka
18,6751
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
soybeans
prosomillet
forages
Ostatní
1
Neurčeno
92
Nejvíce zastoupené názvy plodin
winter wheat
79
spring barley
38
winter barley
29
soya bean
28
oilseed rape
15
Ostatní
85
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Glycine
Brassica
Papaver
Ostatní
57
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Hordeum vulgare
Glycine max
Brassica napus
Papaver somniferum
Ostatní
63
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
26 září 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 274 přírůstků je 7.74, s minimálním skóre 4.70 a maximálním skóre 8.90.