Detaily genové banky

Department of Agriculture, Fisheries and Food, National Crop Variety Testing Centre
Kód ústavu
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
53,34564
Zeměpisná délka
-6,50159
Nejvíce zastoupené plodiny
barley
wheat
oat
Neurčeno
210
Nejvíce zastoupené názvy plodin
wild rape
125
barley
97
wheat
33
cultivated oats
28
false oat
11
Ostatní
74
Nejvíce zastoupený Rod
Brassica
Hordeum
Triticum
Avena
Festuca
Ostatní
67
Nejvíce zastoupené Druhy
Brassica rapa
Hordeum vulgare
Triticum aestivum
Avena sativa
Arrhenatherum elatius
Ostatní
74
Poslední aktualizace datové průvodky
11 květen 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 368 přírůstků je 7.37, s minimálním skóre 4.15 a maximálním skóre 9.00.