Detaily genové banky

CREA-Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica, sede di Montanaso Lombardo
Umístění
Zeměpisná šířka
45.47
Zeměpisná délka
9.2
Nejvíce zastoupené plodiny
tomato
beans
eggplant
lettuce
Neurčeno
189
Nejvíce zastoupené názvy plodin
tomato
124
beans
96
pepper
47
eggplant
40
onion
19
Ostatní
48
Neurčeno
76
Nejvíce zastoupený Rod
Solanum
Phaseolus
Asparagus
Capsicum
Allium
Ostatní
37
Nejvíce zastoupené Druhy
Solanum lycopersicum
Phaseolus vulgaris
Solanum melongena
Capsicum annuum
Allium cepa
Ostatní
107
Poslední aktualizace datové průvodky
8 September 2019
22 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
200
150
100
50
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 450 přírůstků je 4.47, s minimálním skóre 3.25 a maximálním skóre 5.70.