Detaily genové banky

CREA-Centro di Ricerca Genomica e Bioinformatica, sede di Montanaso Lombardo
Umístění
Zeměpisná šířka
45,47
Zeměpisná délka
9,2
Nejvíce zastoupené plodiny
tomato
eggplant
Neurčeno
120
Nejvíce zastoupené názvy plodin
tomato
123
pepper
47
eggplant
40
onion
19
bean
16
Ostatní
31
Neurčeno
7
Nejvíce zastoupený Rod
Solanum
Capsicum
Allium
Phaseolus
Cucurbita
Ostatní
25
Nejvíce zastoupené Druhy
Solanum lycopersicum
Solanum melongena
Capsicum annuum
Allium cepa
Phaseolus vulgaris
Ostatní
47
Poslední aktualizace datové průvodky
7 září 2020
11 únor 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 283 přírůstků je 4.35, s minimálním skóre 3.65 a maximálním skóre 5.70.