Detaily genové banky

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
Kód ústavu
Typ
CGIAR
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
19,52972
Zeměpisná délka
-98,845824
Nejvíce zastoupené plodiny
maize
barley
Neurčeno
19 426
Nejvíce zastoupené názvy plodin
WHEAT
139 572
Maize
32 214
TRITICALE
16 769
BARLEY
15 331
AEGILOPS
2 185
Ostatní
684
Neurčeno
12
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
xTriticosecale
Hordeum
Aegilops
Ostatní
2 090
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Zea mays
Triticum turgidum
xTriticosecale spp.
Hordeum vulgare
Ostatní
6 986
Poslední aktualizace datové průvodky
30 červenec 2020
21 leden 2020
30 prosinec 2019
22 prosinec 2019
21 prosinec 2019
20 prosinec 2019
19 prosinec 2019
20 prosinec 2018
19 prosinec 2018
18 prosinec 2018
17 prosinec 2018
12 únor 2018
10 únor 2018
9 únor 2018
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 206,767 přírůstků je 6.47, s minimálním skóre 3.65 a maximálním skóre 9.10.