Detaily genové banky

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
Kód ústavu
Typ
CGIAR
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
19,52972
Zeměpisná délka
-98,845824
Nejvíce zastoupené plodiny
maize
barley
rye
Neurčeno
16 782
Nejvíce zastoupené názvy plodin
WHEAT
146 419
Maize
32 240
TRITICALE
16 771
BARLEY
15 331
wheat
19
Ostatní
30
Neurčeno
1
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Xtriticosecale
Hordeum
Aegilops
Ostatní
2 552
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum aestivum
Zea mays
Triticum turgidum
Xtriticosecale sp.
Hordeum vulgare
Ostatní
7 494
Poslední aktualizace datové průvodky
18 listopad 2020
1 říjen 2020
30 září 2020
29 září 2020
28 září 2020
13 srpen 2020
30 prosinec 2019
19 prosinec 2019
19 prosinec 2018
10 únor 2018
9 únor 2018
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 210,851 přírůstků je 6.58, s minimálním skóre 3.60 a maximálním skóre 9.10.