Detaily genové banky

International Institute of Tropical Agriculture

The Genetic Resources Centre of IITA in Ibadan, Nigeria, maintains crops important for sub-Saharan Africa: banana, cassava and yam in the field and in vitro; African yam bean, Bambara groundnut, cowpea, maize, sorghum and soybean, and some other legumes, as seed. Details ofabout 31,000 accessions are available through Genesys.

Cowpea accounts for 16,000 accessions, with about 2000 each of Bambara groundnut and soybean and 1500 of maize. The collection of clonal crops includes almost 4000 accessions of cassava, just over 4000 of yam and 283 of banana. More than half of all the accessions are traditional cultivars or landraces and 1.5% are known to be wild relatives.

Seed crops are kept in conventional genebank storage with medium-term and long-term facilities. Clonal crops are kept in field genebanks and in vitro tissue cultures for short and medium term storage, with an increasing number being brought into cryopreservation for long-term storage.

About 60% of the accessions are safety duplicated at the Svalbard Global Seed Vault. Smaller safety duplicates are held at the Saskatoon Research Centre in Canada and at CIMMYT in Mexico.

Kód ústavu
NGA039
Typ
CGIAR
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
7.23
Zeměpisná délka
3.61
Nejvíce zastoupené plodiny
cowpea
cassava
bambara
soybeans
Ostatní
2,018
Neurčeno
1,552
Nejvíce zastoupené názvy plodin
cowpea
17,531
cassava
3,748
Yam
3,368
yam
2,550
Bambara Groundnut
2,085
Ostatní
5,646
Neurčeno
1,115
Nejvíce zastoupený Rod
Vigna
Dioscorea
Manihot
Glycine
Ostatní
1,236
Nejvíce zastoupené Druhy
Vigna unguiculata
Manihot esculenta
Dioscorea rotundata
Glycine max
Vigna subterranea
Ostatní
6,872
Poslední aktualizace datové průvodky
24 September 2019
8 August 2019
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
7000
5250
3500
1750
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 32,744 přírůstků je 5.18, s minimálním skóre 2.80 a maximálním skóre 7.80.