Detaily genové banky

N.I. Vavilov Research Institute of Plant Industry
Kód ústavu
RUS001
Typ
Governmental
Země
Webový odkaz
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
59,55
Zeměpisná délka
30,25
Nejvíce zastoupené plodiny
wheat
barley
maize
soybeans
Ostatní
19 873
Neurčeno
99 583
Nejvíce zastoupené názvy plodin
bread wheat
28 070
barley
17 101
maize
13 674
oat
10 081
m illet
8 652
Ostatní
106 322
Neurčeno
16 817
Nejvíce zastoupený Rod
Triticum
Hordeum
Avena
Panicum
Ostatní
110 910
Nejvíce zastoupené Druhy
Triticum triticum aestivum
Hordeum hordeum vulgare
Zea z.mays
Avena sativa
Panicum miliaceum
Ostatní
121 171
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 200,717 přírůstků je 4.65, s minimálním skóre 1.90 a maximálním skóre 7.30.