جزییات افزونه

ITC0415
شماره افزونه
ITC0415
کد موسسه
BEL084
تاریخ اکتساب
27 June 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری آزمایشگاهی
جمع‌آوری و نگهداری در سرما
سایر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CIRAD
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.01.016.028; (LCIV IDO062)
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Musa
گونه
نام علمی
Musa acuminata Colla
Crop
Banana
محصول
Banana
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.01.016.028; (LCIV IDO062) FRA014
نام افزونه
Pisang Cici Alas
شماره افزونه اهداکننده
CIRAD II.04.01.016.028; (LCIV IDO062) FRA014
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:a2a7f62c-31f3-44a4-9ebb-25eac8532759
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد