جزییات افزونه

ICG 2381
شماره افزونه
ICG 2381
کد موسسه
IND002
تاریخ اکتساب
3 July 1976
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
PI 221068
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Arachis
گونه
نام علمی
Arachis hypogaea L. subsp. hypogaea;var. hypogaea L.
Crop
Groundnut
محصول
Groundnut
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PI 221068 USA315
شناسه دیگر
PI 221068?
شناسه دیگر
NCAC 17123
نام افزونه
NCAC 17123
شماره افزونه اهداکننده
PI 221068 USA315
نام افزونه
PI 221068?
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شناسه ماموریت جمع‌آوری
ICRISAT-MISN-N/A
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:6bfddfac-a839-4c10-85ef-cff64579a846
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
30 декабря 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد