جزییات افزونه

VI045925
شماره افزونه
VI045925
موسسه دارنده
کد موسسه
TWN001
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
16 December 1997
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
Ancestral information (pedigree)
DAU NHO NHE
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
VASI
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vigna
گونه
نام علمی
Vigna umbellata
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
DAU NHO NHE
شماره جمع‌آوری
DB152
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
8 December 1997
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شماره جمع‌آوری
DB152
موقعیت محل جمع‌آوری
THITRAN DINH HOA, BAN LANH KIM PHUOY
نام موسسه جمع‌آوری کننده
VASI
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۲۱٫۹۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۰۵٫۵۳۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۴۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۱۰٫۶۱۲٫۳۱۴٫۷۱۸٫۱۲۱٫۶۲۳٫۱۲۳٫۱۲۳٫۱۲۱٫۷۱۸٫۳۱۵٫۳۱۲٫۴
میانگین دما [°C]۱۳٫۹۱۵٫۷۱۸٫۲۲۱٫۸۲۵٫۸۲۷۲۷٫۱۲۷۲۵٫۸۲۲٫۸۱۹٫۵۱۶٫۵
بیشینه دما [°C]۱۷٫۳۱۹٫۲۲۱٫۸۲۵٫۵۳۰٫۱۳۱٫۱۳۱٫۲۳۱۳۰۲۷٫۵۲۳٫۷۲۰٫۷
بارش ماهانه [mm]۱۳۳۶۳۶۸۲۲۱۵۲۶۴۳۵۶۳۶۳۲۱۹۸۲۳۲۱۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۱٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴۶٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۱٫۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۱۰٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۰٫۶
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۶٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۵٫۳
بارش سالانه [mm]
۱٬۷۱۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۳۶۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۸۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۹۸۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۶۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۹۸۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۸

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:20b478e3-83c7-4441-9a0b-fec1a6c16fd9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۰ ژانویه ۲۰۱۸
ایجاد شد
داده ارائه نشد