اطلاعات کلی

Faba bean

Vicia faba

باقلا (Vicia faba) سومین دانه بنشن مهم بعد از سویا (Glycine max) و نخود فرنگی (Pisum sativum) می‌باشد. این گیاه برای مصرف انسان در منطقه مدیترانه، خاورمیانه، چین، اتیوپی و امریکای لاتین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

باقلا یکی از قدیمی‌ترین فرآورده‌های کشاورزی دنیا محسوب می‌شود. منشأ کشت آن احتمالاً در جنوب خاور نزدیک در حدود 10200 سال قبل بوده است. این فرآورده کشاورزی از این نقطه به اروپای مرکزی، روسیه، سواحل مدیترانه، حبشه، چین و هندوستان گسترش یافت. اسپانیایی‌ها آن را در قرن 16 به دنیای جدید آوردند. بعدها طی قرن 20، این فرآورده کشاورزی به استرالیا رسید.

Genesys اطلاعات مربوط به بیش از 11,000 رکورد باقلا را نمایش می‌دهد. مهم‌ترین مجموعه در مرکز بین‌المللی تحقیقات کشاورزی در نواحی خشک (ICARDA) حاوی 10,000 رکورد، نگهداری می‌شود.

مجموعه‌ای از رایزنی‌ها، نظرسنجی‌ها و کارگاه‌های آموزشی بین سال‌های 2005 و 2008 جهت آماده‌سازی راهکار جهانی برای حفظ و نگهداری باقلا در خارج از محل انجام گرفته است.

نام اصلی
Faba bean
افزونه‌ها در Genesys
Broad-beans-after-cooking.jpg
موسسات دارنده
USA022
BGR001
سایر
۱٬۳۳۳
کشور موسسه دارنده
سایر
۱٬۱۶۹
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Vicia faba
Faba vulgaris
نامهای دیگر
faba bean
faba beans
fababean