اطلاعات کلی

Foxtail millet
نام اصلی
Foxtail millet
افزونه‌ها در Genesys
Foxtail millet-A.JPG
Foxtail1.jpg
نامهای دیگر
Setaria italica
فهرست‌های شناساگر اخیر