اطلاعات کلی

Foxtail millet
نام اصلی
Foxtail millet
افزونه‌ها در Genesys
Foxtail millet-A.JPG
Foxtail1.jpg
موسسات دارنده
UKR001
PRT001
KEN212
SVK001
سایر
۴
کشور موسسه دارنده
UKR
PRT
KEN
SVK
سایر
۴
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Setaria
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Setaria italica
Setaria pumila
Setaria mochariam
نامهای دیگر
Foxtail millet
foxtailmillet
Setaria italica
فهرست‌های شناساگر اخیر