لوبیای سودانی

Cajanus cajan

نخود کفتری (Cajanus cajan) با 5.9 میلیون هکتار سطح زیر کشت، ششمین فرآورده بنشن خوراکی مهم در دنیا به شمار می‌آید. هند، میانمار، مالاوی، تانزانیا و کنیا، بزرگترین تولیدکنندگان این فرآورده کشاورزی در دنیا هستند. نخود کفتری هم به شکل یکساله و هم به شکل چندساله یافت می‌شود. این گیاه، هم برای تغذیه انسان و هم به عنوان علوفه حیوانات به کار می‌رود. همانند سایر بنشن‌ها، گاهی اوقات به عنوان کود سبز مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دلیل قابلیتی که این گیاه برای تحمل شرایط گرم و خشک دارد، یک فرآورده کشاورزی مهم در شرایط نیمه‌بایر محسوب می‌شود.

منشأ نخود کفتری، گیاه وحشی آن (Cajanus cajanifolius) در مرکز هند در 3500 سال قبل است. این گیاه از آن نقطه به مالزی و شرق و غرب آفریقا گسترش یافت. با تجارت بردگان، این گیاه به دنیای جدید رسید. مطالعات مربوط به ترکیب ژنتیکی نخود کفتری با خصوصیات کشاورزی، اطلاعات مفیدی را در خصوص تسریع تولید انواع پربازده‌تر این فرآورده کشاورزی ارائه نموده‌اند.

Genesys اطلاعات مربوط به حدود 14,500 رکورد نخود کفتری را فهرست می‌کند: 57% آنها گونه‌های محلی، 33% گونه‌های پرورشی یا مواد تحقیقاتی و 3% گونه‌های وحشی می‌باشند. بزرگترین مجموعه نخود کفتری در مؤسسه بین‌المللی تحقیقات فرآورده‌ کشاورزی برای مناطق گرمسیری نیمه‌بایر (ICARDA) نگهداری می‌شود.

اندازه مجموعه‌های بانک ژن

سایر نام‌های مورد قبول