اطلاعات کلی

Potato

Solanum tuberosum

سیب‌زمینی یک گیاه یکساله است که تکمه‌های خوراکی تولید می‌کند. این تکمه، مهم‌ترین فرآورده کشاورزی تکمه گیاهی در سراسر دنیا محسوب می‌شود. سیب‌زمینی در نواحی معتدل و برخی از نواحی استوایی دنیا می‌روید، و در رده چهارم فرآورده‌های کشاورزی مهم در سراسر دنیا (بعد از ذرت، گندم و برنج) قرار می‌گیرد.

منشأ این فرآورده کشاورزی، رشته کوه‌های آند در امریکای جنوبی است. تخمین زده می‌شود که کشت آن توسط انسان 7,000 قبل شروع شده است. سیب‌زمینی با بازگشت کاشفان اسپانیایی در قرن 16 به اروپا معرفی شد. بعداً بین قرن 16 و اوایل قرن 17، بازرگانان اروپایی اقدام به گسترش این فرآورده کشاورزی به آسیا و آفریقا نمودند.

Potato is conserved as botanical seeds, live plants in the field and in vitro plantlets. Eleven collections together conserve 86% of the total number of accessions, as reported in the global strategy for the ex situ conservation of potato.

Genesys lists about 25,000 accessions, 19% of which are landraces and 24% wild relatives. The largest potato collections are in the Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kultupflanzenforschung (IPK), the USDA-ARS genebanks and the International Potato Center (CIP).

تلاش‌های تکمیلی برای حفظ تنوع سیب‌زمینی در مرکز منشأ آن شامل Potato Park می‌باشد که در آن شش انجمن محلی Quechua به استفاده، مدیریت و حفاظت از بیش از 600 گونه محلی سیب‌زمینی می‌پردازند. CIP با برگرداندن گونه‌های کشاورزی عاری از بیماری و پشتیبانی از شیوه‌های سنتی برای امنیت غذایی و توسعه محلی، با Potato Park همکاری می‌کند.

نام اصلی
Potato
افزونه‌ها در Genesys
40621788630_ac79b4b58f_b.jpg
موسسات دارنده
سایر
۵٬۷۶۸
کشور موسسه دارنده
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanun
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum tuberosum
Solanum acaule
Solanum sp.
Solanum stoloniferum
Solanum brevicaule
سایر
۵٬۴۱۲