سیب زمینی

Solanum tuberosum

سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) یک گیاه یکساله است که تکمه‌های خوراکی تولید می‌کند. این تکمه، مهم‌ترین فرآورده کشاورزی تکمه گیاهی در سراسر دنیا محسوب می‌شود. سیب‌زمینی در نواحی معتدل و برخی از نواحی استوایی دنیا می‌روید، و در رده چهارم فرآورده‌های کشاورزی مهم در سراسر دنیا (بعد از ذرت، گندم و برنج) قرار می‌گیرد.

منشأ این فرآورده کشاورزی، رشته کوه‌های آند در امریکای جنوبی است. تخمین زده می‌شود که کشت آن توسط انسان 7,000 قبل شروع شده است. سیب‌زمینی با بازگشت کاشفان اسپانیایی در قرن 16 به اروپا معرفی شد. بعداً بین قرن 16 و اوایل قرن 17، بازرگانان اروپایی اقدام به گسترش این فرآورده کشاورزی به آسیا و آفریقا نمودند.

سیب‌زمینی به صورت بذرهای گیاه‌شناسی، تکمه‌های گیاهی و گیاهان آزمایشگاهی حفظ می‌شود. Genesys حدود 25,000 رکورد از سیب‌زمینی را فهرست می‌کند که 19% آنها از گونه‌های محلی و 24% گونه‌های وحشی می‌باشند. بزرگترین مجموعه‌های سیب‌زمینی در Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kultupflanzenforschung (IPK)، در بانک ژن سیب‌زمینی ایالات متحده و مرکز بین‌المللی سیب‌زمینی (CIP) قرار دارند.

تلاش‌های تکمیلی برای حفظ تنوع سیب‌زمینی در مرکز منشأ آن شامل Potato Park می‌باشد که در آن شش انجمن محلی Quechua به استفاده، مدیریت و حفاظت از بیش از 600 گونه محلی سیب‌زمینی می‌پردازند. CIP با برگرداندن گونه‌های کشاورزی عاری از بیماری و پشتیبانی از شیوه‌های سنتی برای امنیت غذایی و توسعه محلی، با Potato Park همکاری می‌کند.

اندازه مجموعه‌های بانک ژن

سایر نام‌های مورد قبول

قواعد طبقه‌بندی

+ Solanum acaule

+ Solanum andigenum

+ Solanum andigenum

+ Solanum berthaultii

+ Solanum boliviense

+ Solanum brevicaule

+ Solanum bukasovii

+ Solanum bulbocastanum

+ Solanum cajamarquense

+ Solanum candolleanum

+ Solanum cardiophyllum

+ Solanum chacoense

+ Solanum chaucha

+ Solanum chomatophilum

+ Solanum colombianum

+ Solanum commersonii

+ Solanum curtilobum

+ Solanum demissum

+ Solanum dihaploid

+ Solanum fendleri

+ Solanum goniocalyx

+ Solanum gourlayi

+ Solanum gourlayi hawkes

+ Solanum infundibuliforme

+ Solanum iopetalum

+ Solanum jamesii

+ Solanum kurtzianum

+ Solanum kurtzianum bitt et wittm

+ Solanum leptophyes

+ Solanum megistacrolobum

+ Solanum megistacrolobum bitt

+ Solanum microdontum

+ Solanum oplocense

+ Solanum palustre

+ Solanum phureja

+ Solanum pinnatisectum

+ Solanum polyadenium

+ Solanum polytrichon

+ Solanum raphanifolium

+ Solanum rybinii

+ Solanum sparsipilum

+ Solanum spegazinii bitt

+ Solanum spegazzinii

+ Solanum stenophyllidium bitt.

+ Solanum stenotomum

+ Solanum stenotomum

+ Solanum stoloniferum

+ Solanum sucrense

+ Solanum tarijense

+ Solanum tuberosum

+ Solanum vernei

+ Solanum verrucosum

بارگذاری بیشتر...