جزییات مجموعه داده

Musa characterization

1.0

Morphological characterization of banana and plantain collection at IITA.

محصول نام
Banana
تعداد افزونه
۱۹۶
تعداد ویژگی
۳۲
شروع ارزیابی
داده ارائه نشد
پایان ارزیابی
داده ارائه نشد

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


جمع‌آوری کننده داده
Faloye Benjamin International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
نگهدارنده داده
AKINDURA Yemisi International Institute of Tropical Agriculture (IITA)
مدیر داده
Tchamba Marimagne The International Institute of Tropical Agriculture (IITA)

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY 4.0 Attribution 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

Musa charact.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 5f1b5dbf-0bc9-443f-be0e-0cf046e8c53f.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
داده ارائه نشد
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۶ ژانویه ۲۰۱۹
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۳۰ دسامبر ۲۰۱۹

مکان‌ها


مکان
Ibadan, Oyo, Nigeria

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J69JK
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J65WC
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J69KM
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J65XD
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J69MN
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J65YE
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J69NP
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J69PQ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J65ZF
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J69QR
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J69RS
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J660G
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J661H
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J69ST
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J662J
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J69TV
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J663K
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J664M
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J69VW
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J665N
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J69WX
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J6C7Y
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J666P
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J69XY
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J667Q
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J69YZ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J668R
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J69Z*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J6A0~
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J66AT
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J6A1$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J66BV
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J6A2=
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J6A3U
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J6A40
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J66CW
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J6A51
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J66DX
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J6A62
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J66EY
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J6A73
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J66FZ
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J6A84
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J66G*
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J6A95
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J66H~
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J66J$
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J6AA6
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J6AB7
NGA039International Institute of Tropical Agriculture, Nigeria • DOI: 10.18730/J6AC8