جزییات مجموعه داده

Caracterización morfológica de 199 accesiones de tomate en CATIE (2011)

2018.1

El CATIE posee importantes colecciones de recursos genéticos, las cuales se encuentran bajo un acuerdo con el Órgano Rector del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura. Una de estas colecciones es la colección de tomate, la cual cuenta con 421 accesiones.

Este set de datos contiene datos de caracterización tomados durante el año 2011. En total, 199 accesiones de Solanum lycopersicum y S. pimpinellifolium fueron regeneradas y caracterizadas en CATIE (finca Cabiria, Turrialba, a 608 msnm). La caracterización se realizó siguiendo la lista de descriptores definida por IPGRI.

محصول نام
Tomato
تعداد افزونه
۱۹۹
تعداد ویژگی
۵۵
شروع ارزیابی
February 2011
پایان ارزیابی
August 2011

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


نگهدارنده داده
William Solano CATIE
دیجیتالی کننده داده
Diego Salazar CATIE
جمع‌آوری کننده داده
Arnold Solano CATIE

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


فایل مجموعه داده

Datos de caracterización de Tomate 2011 revisado (WS).xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - a8b183a4-fdc2-4f71-bf16-6c6a263503d7.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


اطلاعات تماس ارائه‌دهنده داده


نشانی
Turrialba 30501, Cartago, Costa Rica

دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
23 December 2011
تاریخ ایجاد ابرداده
۲۲ اکتبر ۲۰۱۸
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
۳ نوامبر ۲۰۱۸

مکان‌ها


مکان
CATIE, Turrialba, Cartago, Costa Rica
تاریخ ارزیابی
February 2011August 2011

ویژگی‌های مشاهده شده


افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

۱. 14667-ASolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J2EVE
۲. 14667-BSolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J2EWF
۳. 17353-ASolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J46SW
۴. 17353-BSolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J46TX
۵. 20254-ASolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J51S4
۶. 20254-A2Solanum
CRI001 DOI: نامرتبط
۷. 20254-BSolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J51T5
۸. 20254-CSolanum
CRI001 DOI: 10.18730/J51V6
۹. 5526-ASolanum
CRI001 DOI: 10.18730/HZDRF
۱۰. 5526-BSolanum
CRI001 DOI: 10.18730/HZDSG
۱۱. 5514Solanum lycopersicum • VF-109-CH • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDE5
۱۲. 5517Solanum lycopersicum • VF-134-1-C-CH-26 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDH8
۱۳. 5528Solanum lycopersicum • PS-94-RONITA • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDWK
۱۴. 5529Solanum lycopersicum • VFN-RONITA • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDXM
۱۵. 5530Solanum lycopersicum • M-11-RONITA OROSSOL • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZDYN
۱۶. 5553Solanum lycopersicum • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEB$
۱۷. 5569Solanum lycopersicum • HUANDO • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZEJ4
۱۸. 5597Solanum lycopersicum • MECHEAST-22 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZF4P
۱۹. 5607Solanum lycopersicum • H-20-C-30 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZFBX
۲۰. 5610Solanum lycopersicum • AI-19-C-32 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZFE*
۲۱. 5617Solanum lycopersicum • PEARSON-A-1 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZFJU
۲۲. 5636Solanum lycopersicum • TIRANA HYBRIDE • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZFYB
۲۳. 5637Solanum lycopersicum • TOKO-70 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZFZC
۲۴. 5672Solanum lycopersicum • C-34-H-18 • گونه سنتی/رقم بومی • پرو+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZGM~
۲۵. 6128Solanum lycopersicum • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZMG9
۲۶. 6130Solanum lycopersicum • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZMHA
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZNA=
۲۸. 6625Solanum lycopersicum • Tomate tipo riñón • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZSBG
۲۹. 7113Solanum lycopersicum • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZTEE
۳۰. 7288Solanum pimpinellifolium • Tomate Topetón • وحشی • پاناما+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/HZW1W
۳۱. 7994Solanum lycopersicum • MIS-16 265 GRANDE • گونه سنتی/رقم بومی • مکزیک+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0252
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J054Q
۳۳. 8433Solanum lycopersicum • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J07NY
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0C4S
۳۵. 9258Solanum lycopersicum • گونه سنتی/رقم بومی • مکزیک+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0FCJ
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0FZ0
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0GCD
۳۸. 9788Solanum lycopersicum • CL 9-0-01 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0MAW
۳۹. 9789Solanum lycopersicum • CL 143-0-10 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0MBX
۴۰. 9790Solanum lycopersicum • CL 123-2-4 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0MCY
۴۱. 9791Solanum lycopersicum • CL 1561-6-0-22 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0MDZ
۴۲. 9792Solanum lycopersicum • CL 1591-5-0-1-6 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0ME*
۴۳. 9793Solanum lycopersicum • CL 1591-5-0-1-7 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0MF~
۴۴. 9794Solanum lycopersicum • CL 1094-0-0-57 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0MG$
۴۵. 9795Solanum lycopersicum • CL 11D-0-1-2-1 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0MH=
۴۶. 9796Solanum lycopersicum • L1 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0MJU
۴۷. 9797Solanum lycopersicum • L387 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0MK0
۴۸. 9798Solanum lycopersicum • CL 1094-0-0-88-0 • گونه سنتی/رقم بومی • چین+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0MM1
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0QWZ
۵۰. 10596Solanum lycopersicum • گونه سنتی/رقم بومی • گواتمالا+ افزودن به فهرست من
CRI001Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica • DOI: 10.18730/J0R31