SC VIC ARM008

Scientific Center of Vegetables and Industrial Crops

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

605

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گوجه فرنگی
222
بادمجان
48
نامشخص
335

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 605 معادل ‎3.40‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.60‎ و حداکثر امتیاز ‎4.60‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت