جزییات موسسه

Embrapa Clima Temperado
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
‎−۳۱٫۴
طول جغرافیایی
‎−۵۲٫۲
محصولات دارای بیشترین نماینده
forages
نامشخص
۲٬۹۲۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
Batata-inglesa
۳۳۶
Pimenta
۳۲۵
Cucurbita
۲۷۳
Cebola
۲۷۰
Azevem
۲۳۸
سایر
۱٬۴۷۹
نامشخص
۱۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Capsicum
Cucurbita
Prunus
Allium
سایر
۹۴۵
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum tuberosum
Allium cepa
Lolium multiflorum
Prunus persica
Cucurbita sp.
سایر
۱٬۷۳۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۲۲ ژوئن ۲۰۲۰
۸ ژوئن ۲۰۲۰
۴ ژوئن ۲۰۲۰
۲۶ مه ۲۰۲۰
۱۱ آوریل ۲۰۱۹
۲۴ آوریل ۲۰۱۸
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 2,931 عبارت است از 3.97. نمره کمینه 2.40 و نمره بیشینه 6.15 است.