CRI CZE122

Gene bank

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

45,180

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

جو
5,048
Oat
2,132
گوجه فرنگی
1,413
ذرت
592
Pea
484
سایر موارد
1,068
نامشخص
34,443

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

12,197
5,119
2,400
2,232
2,205

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 45,180 معادل ‎5.55‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.70‎ و حداکثر امتیاز ‎9.25‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت