جزییات موسسه

National Gene Bank
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۳۰٫۰۲۰۲
طول جغرافیایی
۳۱٫۲۰۹۷