جزییات موسسه

Gobierno de Aragón. Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria. Banco de Germoplasma de Hortícolas
کد موسسه
نوع
Governmental
کشور
پیوند اینترنتی
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۱٫۴۱
طول جغرافیایی
‎−۰٫۴۸
محصولات دارای بیشترین نماینده
lettuce
chickpea
soybeans
نامشخص
۶٬۷۶۰
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
tomate
۱٬۷۴۹
Pimiento
۹۱۹
Lechuga
۷۵۰
Cebolla
۴۵۶
calabaza
۴۲۰
سایر
۲٬۷۲۰
نامشخص
۵۰۰
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum
Capsicum
Lactuca
Cucumis
Allium
سایر
۲٬۳۷۹
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Solanum lycopersicum
Capsicum annuum
Lactuca sativa
Allium cepa
Cucumis melo
سایر
۳٬۰۷۹
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 7,514 عبارت است از 7.52. نمره کمینه 1.90 و نمره بیشینه 8.95 است.