HRIGRU GBR006

Warwick Genetic Resources Unit

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

12,339

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

Carrot
686
کاهو
494
گوجه فرنگی
210
Forages
27
Pea
2
سایر موارد
2
نامشخص
10,918

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 12,339 معادل ‎5.35‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎1.90‎ و حداکثر امتیاز ‎8.65‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت