جزییات موسسه

Warwick Genetic Resources Unit
کد موسسه
نوع
Governmental
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۵۲٫۱۲
طول جغرافیایی
‎−۱٫۳۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
lettuce
carrot
tomato
forages
amaranth
سایر
۳
نامشخص
۱۰٬۲۳۶
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
bulb onion
۱٬۱۶۲
radish
۷۲۳
carrot
۶۸۰
brussels sprout
۶۵۹
wild species
۶۰۶
سایر
۸٬۲۲۲
نامشخص
۱۹۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica
Lactuca
Raphanus
سایر
۱٬۲۷۸
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Brassica oleracea
Daucus carota
Allium cepa
Lactuca sativa
Raphanus sativus
سایر
۳٬۳۵۸
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۸ اکتبر ۲۰۲۰
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 12,247 عبارت است از 5.58. نمره کمینه 2.15 و نمره بیشینه 8.75 است.